Podziękowania dla uczelni za współpracę z MUP

Fot. J. Krzysiak, SAF PL Fot. J. Krzysiak, SAF PL

Z okazji jubileuszu 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, Miejski Urząd Pracy w Lublinie zorganizował 15 stycznia 2019 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie uroczyste obchody.

 

Podczas spotkania Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk złożył na ręce prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym prof. Annie Halickiej podziękowania dla Politechniki Lubelskiej „za wieloletnią współpracę z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, kreatywne przygotowanie studentów do podejmowania ról społeczno-zawodowych, twórczy wkład w rozwój edukacji oraz aktywne członkostwo w Lubelskim Partnerstwie Publiczno-Społecznym”.

Dnia 27 stycznia 1919 roku przypada 100. rocznica wydania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami, powołującego do życia publiczne służby zatrudnienia w Polsce.