29 stycznia 2019

3 miliony rocznie na inżynierię mechaniczną

Politechnika Lubelska uruchamia nabór wniosków na wspieranie naukowców realizujących prace badawczo-rozwojowe w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Środki pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego będą rozdysponowanie w ramach wewnętrznych konkursów, ogłaszanych przez 4 kolejne lata realizacji projektu.
 
Naukowcy uzyskają wsparcie między innymi na przygotowanie publikacji naukowych w najlepszych czasopismach naukowych, wyjazdy na międzynarodowe konferencji i staże oraz budowę prototypów innowacyjnych rozwiązań. Informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.rid.pollub.pl.
 
 
Spotkanie informacyjne z pracownikami Politechniki Lubelskiej na temat zasad przyznawania grantów odbędzie się w czwartek, 31.01.2019 r. o godz. 10:00 w Auli im. Rektora Stanisława Podkowy na Wydziale Mechanicznym.