31 stycznia 2019

Dzień Otwarty Politechniki Lubelskiej - 21 marca 2019 r.

Dzień Otwarty Politechniki Lubelskiej to doskonała okazja do odwiedzenia najbardziej innowacyjnej uczelni technicznej w kraju.
 
21 marca 2019 roku od godziny 10:00 zapraszamy wszystkich tegorocznych maturzystów oraz osoby zainteresowane podjęciem kształcenia na naszej uczelni na specjalny dzień, podczas którego będzie można  zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną. 
 
Miejscem inauguracji Dnia Otwartego będzie: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej mieszczące się przy ul. Nadbystrzycka 36 C, sala 120.
 
Każda osoba, która obecnie staje przed wyborem dalszego kierunku kształcenia, wyborem kierunku studiów i szkoły wyższej koniecznie powinna odwiedzić nasz kampus. Dlaczego?
 
Odpowiedź jest prosta: JAKOŚĆ TO U NAS TRADYCJA
 
Politechnika Lubelska to uczelnia z tradycjami, której znaczenie jako regionalnego centrum edukacji  i doradztwa technicznego wzrasta z każdym rokiem. Jesteśmy uczelnią podejmującą wciąż nowe wyzwania, co z kolei prowadzi do podniesienia jakości naszych badań i dydaktyki. Wzrasta również nasza rola jako ośrodka  wspierającego innowacyjność podmiotów z otoczenia społecznego i gospodarczego. W ostatnim roku  szczególnie został doceniony Wydział Mechaniczny, który w kategoryzacji jednostek naukowych uzyskał największą z możliwych - kategorię A+. Trzy wydziały otrzymały kategorię A i pozostałe dwa B. Nasze sukcesy wynikają z posiadania dobrej, wykształconej kadry naukowej i dydaktycznej, nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego oraz dodatkowych form wsparcia zarówno dla pracowników, jak i dla studentów. Politechnika Lubelska kształci inżynierów gotowych do wejścia na rynek pracy. Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, o czym świadczą badania losów zawodowych absolwentów, przeprowadzane przez Biuro Karier, czy też monitoring losów studentów objętych wsparciem stażowym, pochodzącym ze środków unijnych. 
Z zainteresowaniem śledzimy dalszą drogę zawodową studentów, którzy ukończyli taki staż i cieszymy się, gdy pracodawcy proponują im dalszą możliwość rozwoju zawodowego, ale już na umowę o pracę.
 
Politechnika Lubelska, to nie tylko sama nauka. To także ciekawe życie studenckie. Każdy student może spróbować swoich sił działając w Samorządzie Studentów PL, rozwijać swoje pasje muzyczne i wokalne wstępując do Formacji Tańca Towarzyskiego „Gamza” lub zostać członkiem Grupy Tańca Współczesnego, Zespołu Pieśni i Tańca, oraz Akademickiego Chóru. Wszystkie  te formacje uświetniają najważniejsze uroczystości kulturalne nie tylko Politechniki Lubelskiej, ale także Lublina i Lubelszczyzny. Warto również zapoznać się z ofertą licznych kół naukowych działających na PL oraz sekcji sportowych.
 
Wiele więcej informacji na temat Politechniki Lubelskiej czeka na wszystkich zainteresowanych podczas Dnia Otwartego, na który serdecznie zapraszamy!
 
Więcej szczegółów na temat wydarzenia podamy już wkrótce….
 
- Mini-turniej piłki nożnej - do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.