29 kwietnia 2019

X Edycja Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera" - podsumowanie

Dzięki życzliwości władz Politechniki Lubelskiej dnia 26 kwietnia 2019 roku w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki odbyło się podsumowanie X-tej edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO „MISTRZ KOMPUTERA” dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorami tegorocznej edycji były: Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie. 
 
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście m.in: Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Dr hab. inż. Anna HALICKA, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Podstaw Techniki Dr inż. Michał Charlak, Pani Inspektor Bożena Jarmuł - pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego i ECDL Pan Wojciech Kulik oraz Pan Łukasz Krukowski - przedstawiciel Firmy IQ STUDIO.
 
Konkurs został objęty patronatem naukowym przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Lubelskiej Pana prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko. Patronat honorowy sprawowali: Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL region Lublin. 
 
Do konkursu przystąpiło 48 szkół z województwa lubelskiego. W I etapie szkolnym wzięło udział 555 uczniów, w II etapie uczestniczyło 92 uczniów z 48 szkół. Do III etapu przystąpiło 35 uczniów, w tym 3 dziewczynki i 32 chłopców z 28 szkół podstawowych województwa lubelskiego. W X edycji konkursu nagrodzonych zostało: 22 Finalistów, 10 Laureatów, 2 Wicemistrzów i Mistrz Komputera. 
 
Mistrzem komputera został Michał Choina ze Szkoły Podstawowej w Niemcach, a Wicemistrzami zostali: Tomasz Karpiński ze Szkoły Podstawowej w Izbicy oraz Mikołaj Parczewski ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.
 
Serdecznie gratulujemy
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.