22 maja 2019

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem

Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem.
 
Szkolenie adresowane jest do 10 osób - pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu). Szkolenie przeprowadzone będzie  w wymiarze 16 godzin akademickich (2 dni).
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i modelami zarządzania ryzykiem, przedstawienie praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji, omówienie sposobów postępowania z ryzykiem i jego kontroli. Przedmiotem szkolenia jest zarówno dokumentacja kontroli zarządczej ( m.in. zarządzania, samoocena, identyfikacja i analiza ryzyka), jak i przełożenie przepisów oraz standardów na poprawę faktycznego funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych. 
Szkolenie zawiera: komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie dla uczestników, przerwy kawowe, obiad, konsultacje e-mailową po szkoleniu dotyczące zagadnień omawianych przez trenera podczas zajęć. 
 
Szkolenie odbędzie się na terenie Politechniki Lubelskiej, nie później niż połowa listopada 2019 roku.
 
Pracownicy kadry administracyjnej, zainteresowani szkoleniem  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z036/17w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: kwestionariusz-formularz danych osobowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu ), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).
 
Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, Biuro Podawcze Politechniki Lubelskiej (budynek Rektorat), w terminie  do dnia  19 czerwca 2019 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia "Rekrutacja na szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem ".
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.