30 maja 2019

Wynagrodzenie w pracy – regulacje prawne i sposoby wynagrodzeń

Praca służy zarabianiu pieniędzy. Wysokość wypłaty jest jednym z najważniejszych elementów każdej umowy o pracę, jednak warto posiadać nieco szerszą wiedzę o zapisach Kodeku Pracy regulujących kwestię wynagrodzeń.

 

W przypadku umowy o pracę wysokość pensji jest ustalana przez zainteresowane strony jeszcze przed podpisaniem umowy. Pracodawcy z reguły poruszają ten temat podczas rozmowy kwalifikacyjnej, by można było ustalić jej wysokość i uniknąć problemów wynikających z niedopowiedzeń.

Bezpieczeństwo pracownika - płaca minimalna

Zgodnie z polskim prawem w przypadku umowy o prace wynagrodzenie nie może być niższe niż pewna arbitralnie ustalona wartość, tzw. „minimalne wynagrodzenie”. Jej wysokość jest ustalana na podstawie odrębnych przepisów i od stycznia 2019 r. wynosi w całej Polsce 2250 złotych brutto.

Pracownik zatrudniony na pełen etat (czyli w pełnym wymiarze godzin) nie może otrzymywać mniej.

Ustanowienie płacy minimalnej ma na celu zabezpieczyć interes pracownika i zapewnić, by nie został on bez pieniędzy np. w przypadku zajęcia pensji przez sąd.

Informacyjny obowiązek pracodawcy

Wynagrodzenie za pracę jest związane z jej wykonaniem i zgodnie z artykułem 39 §3 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek pisemnie wskazać jak często będzie wypłacał wynagrodzenia oraz jaka jest dobowa i tygodniowa norma czasu pracy.

Sposoby rozliczania wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia ustala najczęściej obliczana jest według przepracowanego czasu, stosownie do obranego systemu czasowego. Wówczas kwota wynagrodzenia jest stała, nie wpływają na nią wyniki pracy, a pracodawca wypłaca ją regularnie. Inną formą wynagrodzenia jest wypłata na tzw. Akord, czyli zależna od wyników pracy, inaczej wynagrodzenie akordowe. Ta forma występuje w zajęciach o specyficznym charakterze, w których efekty pracy są bardzo indywidualne i ta forma rozliczenia może się bardziej opłacać obu stronom. Oprócz tego dość popularne jest wynagrodzenie premiowe, mogące występować razem z wynagrodzeniem czasowym i/lub akordowym, a także prowizyjne, z którym zazwyczaj mamy do czynienia przy pracy handlu.

Szczegółowo o rodzajach wynagrodzeń przeczytasz w artykule: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/929/wynagrodzenie-za-prace-co-powinienes-o-nim-wiedziec

Ochrona wynagrodzenia

Umowa o pracę gwarantuje też pracownikowi szeroką ochotę w zakresie wynagrodzenia. Zgodnie z prawem potrącenia mogą być dokonywane jedynie w określonych wysokościach i tylko jeśli zaistnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna - np. tytuł egzekucyjny.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Kodeksie Pracy, jednak warto mieć świadomość, że z pensji można potrącać wyłącznie:

- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- zaliczki pieniężne, jakie zostały udzielone pracownikowi,
- kary pieniężne.

Poza egzekucją świadczeń alimentacyjnych wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Więcej porad na temat pracy i ścieżek kariery oraz oferty pracy z regionu można znaleźć na stronie internetowej Aplikuj.pl