30 maja 2019

Staż a praktyka – najważniejsze informacje

Nowoczesny rynek pracy najwyżej ceni pracowników, którzy zdolni są wnieść do firmy nową wartość. Jest ona reprezentowana przez doświadczenie zawodowe oraz znajomość realiów danej branży. Uzyskanie tej wiedzy wymaga jednak inicjatywy i aktywnego poszukiwania sposobów na zdobycie praktycznych umiejętności. Jedną z dróg, które warto rozważyć jest praktyka lub staż. Różnice między tymi formami zatrudnienia to głównie kwestie operacyjne i formalne. Nie ulega wątpliwości, że odbycie nawet jednego stażu lub praktyki może stanowić ważny atut w trakcie starań o pracę. Wynika to ze zdobycia wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz wglądu w sposób funkcjonowania danej branży.

 

Mimo podobieństw tych dwóch form zatrudnienia watro wiedzieć jakie szczegóły rozróżniają praktykę od stażu.

Jak dostać się na staż?

Staż to forma stosunku pracy. Stażysta realizuje w trakcie jego trwania zadania zbliżone do obowiązków pracownika etatowego, jednak zasadniczą motywacją jest tu zdobycie doświadczenia potrzebnego w przyszłości.

Czas stażu regulują przepisy, wynosi on od 3 do 6 miesięcy. Dla osób przed 30. rokiem życia okres ten może wynosić do 12 miesięcy.

Popularne ostatnio staże oferowane przez Urząd Pracy są określone pewnymi wymogami formalnymi oraz warunkami, o których więcej przeczytać można tutaj: 

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/937/staz-a-praktyka-najwazniejsze-roznice

Opinia ze stażu

Opinia to jedna z najważniejszych rzeczy, na jakie może liczyć stażysta. Pozytywna ocena na takim dokumencie jest równoznaczna z listem rekomendacyjnym i ma bardzo duże znaczenie podczas rekrutacji.

Mimo, że nie ma uniwersalnego wzoru opinii, to powinna znaleźć się w niej ocena następujących cech stażysty:
- stosunek do pracy
- komunikatywność i zdolności interpersonalne
- tempo uczenia się
- predyspozycje psychospołeczne
- radzenie sobie z powierzonymi zadaniami

Praktyka w firmie

Wyróżniamy dwa rodzaje praktyki: zawodową oraz studencką.

W przeciwieństwie do stażu – praktyki opierają się najczęściej na umowach cywilnoprawnych (zlecenie lub o dzieło) i z reguły nie wiążą się z wynagrodzeniem. Celem praktyk jest jednak nie tyle przekazanie wiedzy fachowej, a raczej zapoznanie z daną branżą lub firmą.

Kolejną różnicą jest elastyczny czas pracy. Praktykant z reguły nie ma sztywnego grafiku. To rozwiązanie jest szczególnie wygodne dla studentów, których czas jest uzależniony od zajęć na uczelni.

Praktyki nie trwają dłużej niż kwartał, a kończąc je uzyskujemy referencje oraz – jeśli wywarliśmy na pracodawcy odpowiednio dobre wrażenie – ofertę pracy.

Co wybrać?

Staż, szczególnie zapośredniczony przez urząd pracy, wiąże się z niewielkim wynagrodzeniem. Dodatkowo jest ukierunkowany na przekazanie wiedzy i praktyki związanej z konkretnym stanowiskiem pracy. Pozwala to zdobyć doświadczenie zawodowe przydatne w przyszłości.

Praktyka natomiast ma na celu bardziej ogólne zapoznanie z branżą lub firmą. Najczęściej jest bezpłatna oraz skierowana do osób nie mogących podjąć zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.

Więcej porad na temat pracy i ścieżek kariery oraz oferty pracy z regionu można znaleźć na stronie internetowej Aplikuj.pl