12 czerwca 2019

Konkurs „AbsoLUTely Best Alumni”

Politechnika Lubelska ogłasza konkurs "AbsoLUTely Best Alumni"!
 
Celem konkursu jest wyłonienie Ambasadora Politechniki Lubelskiej oraz dwóch absolwentów PL, którzy otrzymają największą liczbę głosów w plebiscycie przeprowadzonym na portalu Facebook.
 
Konkurs skierowany jest do absolwentów zagranicznych PL - pochodzących z zagranicy absolwentów studiów I, II lub III stopnia Politechniki Lubelskiej lub polskich absolwentów, którzy po ukończeniu studiów w Polsce wyjechali za granicę i przebywają tam na stałe.
 
Rekrutacja została przedłużona do dnia 15 września 2019 r. 
 
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy:
1. przesłać krótki filmik prezentujący ścieżkę zawodową (LUT Success Stories) na adres c.handzel@pollub.pl;
2. do przesłanego filmiku dołączyć uzupełnioną Kartę Zgłoszeniową.
 
Filmy będą oceniane i akceptowane do publikacji przez Komisję konkursową. Zaakceptowane filmy zostaną opublikowane na portalu Facebook, poddane głosowaniu przez użytkowników Facebooka. Autor filmu, który otrzyma największą liczbę głosów, otrzyma tytuł Ambasadora Politechniki Lubelskiej, zaproszenie na konferencję, podczas której wygłosi mowę motywacyjną oraz statuetkę–nagrodę. Po konferencji Ambasador PL obejmie mentoringiem maksymalnie 3 osoby – studentów Politechniki Lubelskiej.
 
Wytyczne dotyczące filmików LUT Success Stories:
1. uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jeden film;
2. autorem filmu może być tylko jedna osoba;
3. film powinien być nie dłuższy niż 3 minuty, nakręcony w dowolnym formacie  umożliwiającym  jego  publikację w  mediach  społecznościowych;
4. treść  filmu powinna  skupiać  się  na  aspektach  doświadczenia absolwenta  w  pracy  za  granicą,  wymianie  międzynarodowej,  jego ścieżce kariery za granicą, wskazówkach dla studentów Politechniki Lubelskiej planujących karierę zawodową za granicą.
 
Zachęcamy do wzięcia udzialu w konkursie!
 
 
 

 

Załączniki: