NeuroAkademia - Konferencja dla młodych neuronaukowców

Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytet Medyczny w Lublinie serdecznie zapraszają na I Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową NeuroAkademia – platformę wymiany wiedzy pomiędzy młodymi „neuronaukowcami”.

 

Wydarzenie skierowane jest do studentów oraz doktorantów realizujących badania w obszarze szeroko pojętych neuronauk – zarówno uczestników czynnych, jak i biernych (zgłoszenia przez formularz).
 
Podczas konferencji zostaną przedstawione 32 prezentacje, wybrane przez Komisję spośród wszystkich nadesłanych.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2019 r.
 
Organizatorzy przewidują dwie nagrody dla uczestników czynnych: specjalną dla najlepszego wystąpienia oraz dodatkową dla osoby, która zajmie drugie miejsce. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce.
 
Uczestnicy będą mogli wysłuchać również wystąpień gości honorowych – uznanych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin.
 
Mamy nadzieję, że wymiana informacji z różnych dziedzin wiedzy umożliwi uczestnikom konferencji odnalezienie inspiracji oraz nawiązanie kontaktów, które zaowocują nowymi projektami badawczymi, jak również powołaniem nowych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
 
Więcej informacji – skład Komitetu Naukowego, lista Gości Honorowych, dane kontaktowe oraz aktualności – znajdują się na stronie internetowej www.neuroakademia.eu oraz na fanpage’u Facebook NeuroAkademia.
 
Termin: 28 listopada 2019 r.
 

 

Miejsce: Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie