12 lipca 2019

Przedłużony termin rejestracji na studia

W związku z problemami związanymi z wykonaniem badań lekarskich przedłużony zostaje termin rejestracji na studia (dostarczenie dokumentów) do dnia 18 lipca 2019 r.