Politechnika Lubelska rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+ | Politechnika Lubelska

1 sierpnia 2019

Politechnika Lubelska rozpoczyna kolejny projekt Erasmus+

Uczelnia otrzymała z Komisji Europejskiej blisko 430 tys. EUR (ok. 1.850.000 zł) na kolejny projekt mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi. Wniosek uzyskał 1932 punkty z 2000 możliwych.

 

– Od sierpnia tego roku rozpoczynamy realizację projektu, który polega na wymianie studentów i pracowników PL z uczelniami partnerskimi z innych regionów świata. Do udziału w projekcie zostały zaproszone szkoły wyższe w takich krajach, jak: Algieria, Armenia, Białoruś, Brazylia, Kambodża, Gruzja, Honduras, Indie, Indonezja, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Maroko, Meksyk, Panama, Rosja, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan. Współpraca będzie trwała 2 lata. Dzięki niej Politechnika Lubelska stale podnosi poziom umiędzynarodowienia – mówi dr Celina Handzel z Biura Kształcenia Międzynarodowego PL.

Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi obejmie:

wyjazdy i przyjazdy studentów na jeden semestr studiów lub praktyki w PL,

przyjazdy oraz wyjazdy nauczycieli akademickich, aby prowadzić zajęcia dydaktyczne,

przyjazdy oraz wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Rekrutacja studentów i pracowników PL odbędzie się we wrześniu.