6 sierpnia 2019

Jak napisać list motywacyjny?

Jak napisać list motywacyjny?

poradnik

 List motywacyjny stanowi zazwyczaj odpowiedź na ogłoszenie w sprawie pracy, które zobaczyliśmy w gazecie lub Internecie. Kiedy zauważysz ogłoszenie o pracę, która Cię interesuje, warto napisać do potencjalnego pracodawcy list z prośbą o przyjęcie do pracy. Często zresztą rekruterzy wymagają oprócz CV właśnie listu motywacyjnego, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze się w nim zaprezentować.

 

Na początku, zanim przystąpisz do pisania, warto uważnie zapoznać się z ofertą pracy, zastanowić się nad listą swoich kwalifikacji i predyspozycji oraz ustalić, które ze zdobytych umiejętności i doświadczeń będą odpowiednie dla wymagań pracodawcy. W rozwinięciu listu właśnie te umiejętności powinniśmy odpowiednio wyeksponować.

Układ listu motywacyjnego

Odpowiednia konstrukcja listu motywacyjnego jest bardzo istotna, lepiej więc nie ryzykować z pisaniem własnej, niekonwencjonalnej wersji. Ma on podawać odpowiednie informacje w zwięzły, ale wystarczająco treściwy sposób, a dodatkowo wzbudzić w rekruterze rzeczywiste zainteresowanie Twoją osobą. Aplikuj.pl wskazuje, jak rozmieścić główne elementy tego dokumentu:

1.    Dane

Z lewej strony, na samej górze pisma, powinno znajdować się nasze imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu), aby pracodawca mógł się z nami skontaktować.

Z prawej strony u góry zamieszczamy miejscowość oraz datę, a poniżej adresata, nazwę i adres firmy. W przypadku listu motywacyjnego, w przeciwieństwie do podania o pracę, powinien to być konkretny adresat, najlepiej wymieniony z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji – np. szefowa działu HR.

2.    Wstęp

W pierwszym akapicie powinny znaleźć się informacje, na jaką posadę w firmie aplikuje kandydat zainteresowany ofertą i na jakie ogłoszenie odpowiada. Bardzo często duże przedsiębiorstwa prowadzą jednocześnie kilka procesów rekrutacji, więc ta informacja może być bardzo ważna dla pracodawcy.

 3.    Rozwinięcie

Kolejny fragment listu motywacyjnego powinien traktować o naszym wykształceniu i doświadczeniu – w taki sposób, aby jak najbardziej odpowiadało to przedstawionym w ogłoszeniu wymogom. Należy pamiętać, że nie warto kopiować wszystkich informacji zawartych w CV, ale skupić się na tych, które mogą być przydatne w pełnieniu stanowiska, na które kandydujemy.

W liście motywacyjnym warto przedstawić osiągnięcia, które udało nam się zdobyć na poprzednich stanowiskach czy stażach lub jeśli nie mamy żadnego doświadczenia – w trakcie edukacji.

Postaraj się także, aby na podstawie twojego listu motywacyjnego pracodawca zorientował się, że znasz specyfikę jego firmy i orientujesz się jakie są wymagania stawiane kandydatowi na dane stanowisko. Należy uzasadnić, dlaczego możesz wnieść istotny wkład do firmy.

 4.    Zakończenie

W zakończeniu listu motywacyjnego ponownie zaznacz swoje zainteresowanie ofertą pracy i wyraź chęć do ponownego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, np. na rozmowie kwalifikacyjnej.

Warto wiedzieć!

List motywacyjny powinien być sprecyzowany, napisany jasno i zrozumiale, jednak może znajdować się w nim słownictwo związane z branżą, którą jesteśmy zainteresowani. O czym jeszcze warto pamiętać, tworząc to pismo?

W przeciwieństwie do podania, list motywacyjny może być dłuższy, jednak należy pamiętać, aby zachęcić pracodawcę, a nie go zanudzić. Oczywiście, nie warto również kłamać i koloryzować, opowiadając o fikcyjnych sukcesach lub umiejętnościach. Być może zainteresuje to pracodawcę, ale jeśli podczas rozmowy kwalifikacyjnej prawda wyjdzie na jaw, sytuacja stanie się bardzo niezręczna.

Więcej przydatnych informacji na temat roli listu motywacyjnego i tego, jak go profesjonalnie napisać, znajdziesz w artykule: https://www.aplikuj.pl/cv/czym-jest-list-motywacyjny-i-kiedy-jest-wymagany/