Pożegnanie płk. mgr inż. Zbigniewa Węglarza, konstruktora trenażera czołgowego MPG-69 | Politechnika Lubelska

6 sierpnia 2019

Pożegnanie płk. mgr inż. Zbigniewa Węglarza, konstruktora trenażera czołgowego MPG-69

W dniu 5 sierpnia 2019 r., w wieku 96 lat, zmarł płk mgr inż. Zbigniew Węglarz.
 
Przez 18 lat pracował w WOSS Piła, w tym na stanowisku zastępcy komendanta. Pan Pułkownik urodził się we Lwowie, potem mieszkał w Białopolu, Chełmie, Pile i innych miejscach, a od 40 lat, po przejściu na emeryturę, w Lublinie.
 
Był konstruktorem wielu pojazdów, urządzeń i autorem licznych usprawnień. W ostatnich latach utrzymywał bliskie kontakty ze studentami Politechniki Lubelskiej, działającymi w Studenckim Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej, którzy wraz z opiekunem dr inż. Leszkeim Gardyńskim odtworzyli polski, seryjnie kiedyś produkowany, trenażer czołgowy Jego konstrukcji: MPG-69. Pod koniec lat 70. w Katedrze Ergonomii PL pracował syn Pana Pułkownika - Jacek. Pan Pułkownik mimo sędziwego wieku był ciągle otwarty na wiedzę i zdobycze cywilizacji, wygłaszał np. liczne referaty w SIMP.
 
Pogrzeb odbył się w sobotę 10 sierpnia na Majdanku.