Uchwała Nr 6/2010/II

Uchwała Nr 6/2010/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia kierunku "inżynieria biomedyczna" na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Lubelską i Uniwersytet Medyczny w Lublinie w oparciu o porozumienie podpisane pomiędzy tymi uczelniami w dniu 2 marca 2010 r. i zatwierdzenia regulaminu tych studiów.

 


Załączniki: