9 września 2019

The International Scientific Conference „10th Forum of Ecological Engineering”

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Forum Inżynierii Ekologicznej. Poprzednia 9. edycja odbyła się w Kazimierzu Dolnym we wrześniu 2017 r.
 
Celem 10. Forum jest przedstawienie najnowszych wyników prac badawczych i wdrożeniowych z różnych instytucji naukowych z całego świata. Poprzez konferencję kontynuujemy promowanie idei inżynierii ekologicznej, która obejmuje wiele dziedzin nauki i techniki oraz stanowi podstawę racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego.
 
GŁÓWNY ORGANIZATOR
  • Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
WSPÓŁORGANIZATORZY
  • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
  • Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Polska Akademia Nauk w Lublinie
  • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 
10. Forum Inżynierii Ekologicznej odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina.
 
 
Więcej informacji na stronie internetowej.