8 października 2019

REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ trwa od 01.10.2019r. do 31.10.2019r.

 

Zapraszamy studentów Politechniki Lubelskiej oraz uczestników studiów doktoranckich/ szkoły doktorskiej na spotkania informacyjne, na których można uzyskać informacje na temat wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+.
Spotkania odbędą się:

- 09.10.2019r. – Wydział Budownictwa i Architektury, godz. 10.00 – 12.00, Aula 3

- 14.10.2019r. – Wydział Elektrotechniki i Informatyki, godz. 12.15 – 14.00, Aula 301

- 17.10.2019r. – Wydział Mechaniczny, godz. 12.00 – 14.00, Sala 15

 

WYJAZDY NA STUDIA 

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz listą uczelni partnerskich. Chęć wyjazdu należy zgłosić do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań dotyczących wyjazdu na studia prosimy o kontakt: Patrycja Wójtowicz (p.wojtowicz@pollub.pl) lub zapraszamy osobiście do Biura Kształcenia Międzynarodowego (Dom Studenta 4, p. 9).

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną programu: http://erasmusplus.org.pl/ oraz przewodnikiem po programie w języku angielskim i ulotką w języku polskim.  

 

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, ofertami praktyk. Chęć wyjazdu należy zgłosić do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć List Intencyjny podpisany przez instytucję przyjmującą.

W przypadku pytań dotyczących wyjazdu na praktyki prosimy o kontakt: Julia Michalska (j.michalska@pollub.pl) lub zapraszamy osobiście do Biura Kształcenia Międzynarodowego (Dom Studenta 4, p. 9). 

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną programu: http://erasmusplus.org.pl/ oraz przewodnikiem po programie w języku angielskim i ulotką w języku polskim.

 

Studenci posiadający udokumentowane prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w Politechnice Lubelskiej mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pochodzące z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe środki na pokrycie kosztów związanych z ich niepełnosprawnością, bez których ich mobilność nie byłaby możliwa. Dodatkowe wsparcie dotyczy zarówno wyjazdów na studia jak i na praktykę.  Więcej informacji na temat zasad otrzymania dodatkowego wsparcia znajduje się na stronie BKM.

 

https://bkm2.pollub.pl

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie Erasmus+!

Zespół BKM