15 października 2019

Wspomnienie o zmarłej dr Barbarze Kowal

Dr Barbara Kowal urodziła się 15 stycznia 1952 roku w Krakowie. 
 
Studia ukończyła w 1974 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie uzyskując dyplom magistra pod opieką naukową prof. dra hab. Adama Bieleckiego. Tytuł pracy to ”Równania całkowe Volterry liniowe i nieliniowe”. 
 
Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1983 roku na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie na podstawie rozprawy pt. „Ekstrema form kwadratowych i ich zastosowania w technice rolniczej” pod kierunkiem prof. dra Wiktora Oktaby.
 
W Politechnice Lubelskiej pracowała od 1974 roku kolejno na stanowiskach: asystenta stażysty, asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy w Katedrze Matematyki. Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów z tematyki: analiza matematyczna, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, przekształcenia całkowe, analiza zespolona, algebra, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna.
 
W latach 1999-2012 była członkiem Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, w latach 2002-2005 członkiem Komisji Dydaktycznej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, a od 2012 r. członkiem Komisji ds. Kształcenia dla kierunku Informatyka.
 
Za osiągnięcia dydaktyczne została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008) oraz nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia dydaktyczne (1975, 2008) i naukowe (1983). 
 
Zmarła 12 października 2019 r. w Lublinie. Pogrzeb odbędzie się 18 października 2019 r. o godz. 10:30 na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej.