15 listopada 2019

V edycja konkursu "Młodzi Innowacyjni dla PGNiG"

Departament Badań i Rozwoju Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaprasza do wzięcia udziału w V edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2019, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.
 
To już piąta edycja konkursu organizowanego nieprzerwanie od 2015 roku. Konkurs przeznaczony jest dla studentów oraz doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce i firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. Zwycięzca konkursu ma szansę na zrealizowanie swojego autorskiego pomysłu w PGNiG, otrzymując na ten cel nawet 400 tys. zł, zaś troje wyłonionych przez kapitułę laureatów otrzyma nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: trzydziestu, dwudziestu i dziesięciu tysięcy złotych. Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej.
 
W bieżącej edycji czekamy na innowacyjne pomysły z następujących obszarów:
 
Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów;
 • Technologie wodorowe i biometanowe;
 • Ochrona środowiska;
 • Podziemne magazynowanie węglowodorów;
 • Big Data – zastosowania, możliwości;
 • Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM);
 • Robotyka i sztuczna inteligencja;
 • Media społecznościowe – możliwości dla sektora
 • Nowe zastosowanie paliw gazowych;
 • Innowacyjne metody współpracy z klientem;
 • Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów;
 • Wiercenia kierunkowe:  wyzwania technologiczne;
 • Sieci gazowe;
 oraz w innych obszarach działalności i zainteresowań Spółek Grupy Kapitałowej, a także w związku z popularyzacją marki PGNiG.
 
Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl, na załączonym formularzu. Termin składania wniosków wydłużono do dnia 30.11.2019 r. Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig.