21 października 2019

Jak wygląda praca w zespole w XXI wieku?

Praca w grupie zwykle jest spostrzegana tak, że realizuje jakieś potrzeby jej członków. Przede wszystkim zapewnia poczucie bezpieczeństwa: jeśli pracujesz w zespole, to jeden za wszystkich – wszyscy za jednego! I pewnie nadal to funkcjonuje w wielu miejscach. Jednak obecne czasy pozmieniały trochę zasady. A głównie dotyczy to większych firm i korporacji.

 

Zespół dawniej i dziś

Dziś pracuje się inaczej niż kiedyś. Dziś trzeba: uczyć się i wdrażać szybko, dowozić projekty, wywiązywać się z terminów, realizować targety. Dziś praca w zespole to zadanie. Często nie ma czasu na to, by stworzyć normy grupowe czy zidentyfikować wspólne wartości, czy nawet dobrze się poznać, polubić. Dziś ludzie przychodzą do pracy i przystępują do zadań. O wiele bardziej kładzie się nacisk na rozliczenie pracy, na monitorowanie efektywności.

Kiedyś dbano bardziej o to, by w grupie pracowało się przyjemnie. Dziś, owszem jest to ważne, ale kluczowe – też dla członków zespołu – są rezultaty wspólnych działań.

Współpraca i komunikacja

Praca w zespole niewątpliwie wymaga współdziałania. Mamy jeden główny cel, a każdy dostał swoje zadanie.
Dobry zespół to ludzie udzielający sobie merytorycznej informacji zwrotnej. Bez obaw o to, że ktoś się obrazi, można wyrazić krytykę (oczywiście konstruktywną), ale i bez obaw można ją przyjąć (nie brać jej osobiście, a odnieść jedynie do wykonanej pracy). Badania dowodzą, że zespoły, w których pracownicy udzielają sobie na bieżąco informacji zwrotnej, pracują o wiele skuteczniej, a także kreatywniej!
Potrzebna jest konfrontacja pomysłów. Feedback. Merytoryczne starcie ;-) Te elementy powodują, że realizacja zadań jest efektywniejsza. A człowiek może się rozwijać: czerpać z doświadczeń i umysłów współpracowników, ale i uczyć się na swoich błędach, przez nich zauważonych i w dobrej wierze wskazanych.

W co potrzebujesz się wyposażyć?

– otwartość na różnorodność;
– tolerancja na różne style pracy, style myślenia, rozwiązania;
– samoświadomość na temat tego, jak ja pracujesz, czego chcesz, jak się komunikujesz;
– umiejętność rozdzielenia zadania od… siebie. Rozumienie, że krytyka Twojej pracy nie jest skierowana w Ciebie;
– umiejętność zwięzłego wyrażania się, formułowania konkretnych komunikatów, informacji zwrotnych;
– odpowiedzialność za swoje działania, jak i za cały projekt, terminowe wywiązywanie się z zadań.

Wyzwanie

Ogromnym wyzwaniem jest to, że na rynku pracy spotykają się różne pokolenia: X, Y, Z. Każde z nich ma inne preferencje, inne myślenie, inne oczekiwania. Komunikacja między osobami z dwóch różnych pokoleń wymaga niezwykłej otwartości, elastyczności i tolerancji.

Atmosfera w pracy

Na szczęście to nie tak, że w nowoczesnych zespołach nie tworzą się relacje i nie wyraża się emocji. To zawsze będzie człowiekowi potrzebne. Dobra atmosfera i satysfakcja są bardzo ważnymi czynnikami zadowolenia z pracy. A kiedy jest dobra atmosfera? Wtedy, gdy zadanie idzie do przodu i każdy wywiązuje się ze swoich obowiązków, dodając swoją cegiełkę do wspólnych wyników, ale przede wszystkim, kiedy zachowanie członków zespołu jest przejrzyste, kiedy mogą na siebie nawzajem liczyć. Służyć radą i pomocą.

Takiej pracy zespołowej Ci życzę: satysfakcjonującej, rozwijającej, ale i – po ludzku – w dobrej atmosferze ;-)

O innych kompetencjach niezbędnych w pracy poczytasz tu:

https://www.agnieszkazmuda.pl/tag/kompetencje/

Agnieszka Żmuda
Psychologicznie o rozwoju zawodowym