3 stycznia 2020

Lider - XI edycja konkursu NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  jedenasty konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 

Program adresowany jest do osób, które m.in.:

1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat,

2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, 

3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Termin naboru wniosków: 16.03.2020 r. do godziny 16:15


Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są na stronie NCBR w zakładce „Materiały do pobrania”.

Więcej informacji na stronie: www.ncbr.gov.pl