14 stycznia 2020

Robotyzacja procesów wytwórczych - rekrutacja na II stopień studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,

 

Biuro Projektu pn. „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”, przypomina, iż na  Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej prowadzona jest rekrutacja na II stopień studiów stacjonarnych kierunku Robotyzacja procesów wytwórczych.

 

Jest to nowy kierunek kształcenia, który stanowi odpowiedź na potrzeby społeczno- gospodarcze kraju. 
Szczegółowy program studiów, sylabusów oraz siatka zajęć znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://pollub.bip.gov.pl/programy-studiow/256244_robotyzacja-procesow-wytworczych.html.

 

Wszelkie pytanie dotyczące rekrutacji na studia należy kierować do:

 dr inż. Radosław Cechowicz r.cechowicz@pollub.pl nr telefonu 81 538 42 67

 dr inż. Jarosław Zubrzycki j.zubrzycki@pollub.pl nr telefonu 81 538 4585

 

Serdecznie zapraszamy!