Robotyzacja procesów wytwórczych - rekrutacja na II stopień studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,

Biuro Projektu pn. PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej, przypomina, iż trwa  rekrutacja na II stopień studiów stacjonarnych Robotyzacja procesów wytwórczych, który oferuje  Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej.

Jest to nowy kierunek kształcenia, który stanowi odpowiedź na potrzeby społeczno- gospodarcze kraju.

Przypominamy, iż szczegółowy program studiów, sylabusów oraz siatka zajęć znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

https://pollub.bip.gov.pl/programy-studiow/256244_robotyzacja-procesow-wytworczych.html

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są także pod adresem: rekrutaja@pollub.pl

Wszelkie pytanie dotyczące rekrutacji na studia należy kierować do:

dr inż. Radosław Cechowicz r.cechowicz@pollub.pl nr telefonu 81 538 42 67

dr inż. Jarosław Zubrzycki j.zubrzycki@pollub.pl nr telefonu 81 538 4585

 

UWAGA!!!!

Osoby, które zostaną przyjęte na II stopień studiów stacjonarnych Robotyzacja procesów wytwórczych, będą mogły wziąć udział w procesie rekrutacyjnym dotyczącym wsparcia w postaci 3- miesięcznych płatnych staży krajowych, dofinansowanych   z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Serdecznie zapraszamy!