21 listopada 2019

Harmonogram rekrutacji 2019/2020 - studia II stopnia

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla kierunków studiów II stopnia na "semestr letni" roku akad. 2019/2020 w załączniku poniżej.

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (ERK): 2 grudnia 2019 r. - 31 stycznia 2020 r.