12 lutego 2020

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rekrutację na szkolenie z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szkolenie adresowane jest do 2 osób - pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu). Szkolenie przeprowadzone będzie w wymiarze 6 godzin (1 dzień).

Celem szkolenia jest kompleksowe umówienie ogólnych zasad tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zmian w przepisach ZFŚS jak również umówienie prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników Sekcji Socjalnej, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zarządcze w tym obszarze.

Szkolenie odbędzie się poza terenem Politechniki Lubelskiej, nie później niż koniec czerwca 2020r.

Pracownicy kadry administracyjnej, zainteresowani szkoleniem  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z036/17w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: kwestionariusz-formularz danych osobowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu ), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).

 

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, Centrum Promocji  i Informacji Politechniki Lubelskiej (Rdzewiak, p.213), w terminie  do dnia  19 lutego 2020 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia "Rekrutacja na szkolenie z zakresu ZFŚS”.