20 lutego 2020

Zbudował stanowisko do ultradźwiękowych badań nieniszczących

Dr inż. Patryk Jakubczak skonstruował zautomatyzowane stanowisko do ultradźwiękowych badań nieniszczących wieloprzetwornikową techniką przejścia. Dzięki urządzeniu możliwe jest wykrywanie wad występujących wewnątrz materiału, w strefach przypowierzchniowych i na powierzchni badanych elementów maszyn i konstrukcji, czyli niedoklejeń, porowatości oraz defektów eksploatacyjnych – pęknięć, korozji czy rozwarstwień.

 

– Stanowisko budowałem przez rok. Może być ono stosowane w dowolnej gałęzi przemysłu, jednak przede wszystkim w przemyśle lotniczym, maszynowym, stoczniowym, metalurgicznym, w motoryzacji i medycynie. Czyli wszędzie tam, gdzie konieczne są innowacyjne metody i urządzenia diagnostyczne o wysokiej efektywności wykrywania oraz wymiarowania wad produkcyjnych i eksploatacyjnych – mówi dr inż. Patryk Jakubczak z Katedry Inżynierii Materiałowej.

Urządzenie pozwala tworzyć precyzyjne obrazy i przekroje badanych obiektów z oznaczonymi skalą barw obszarami w materiale, które uległy uszkodzeniu, korozji, wtrąceniu czy zmianom geometrii.

– Jedną z największych zalet stanowiska jest możliwość wysokoefektywnego badania materiałów złożonych strukturalnie (np. materiałów warstwowych, laminatów metalowo-włóknistych, cechujących się dużym tłumieniem fal dźwiękowych i generowaniem wielu odbić wtórnych niemożliwych do filtrowania) oraz geometrycznie (np. obiektów cechujących się licznymi krzywiznami, w tym nieregularnymi, posiadających kieszenie/wybrania, nity, spoiny/napoiny) – wyjaśnia dr Jakubczak.

Urządzenie posiada również inne korzyści. Badania prowadzone na stanowisku należą do grupy badań:

  • nieniszczących – nie zmieniają stanu struktury badanych obiektów,
  • objętościowych – umożliwiają badania całej objętości badanych materiałów,
  • jakościowych – umożliwiają ocenę rodzaju uszkodzenia,
  • ilościowych – umożliwiają precyzyjne lokalizowanie i wymiarowanie defektów lub wymiarowanie detali (np. grubość, głębokość otworów itp.),
  • niewrażliwych na niejednorodność strukturalną badanych materiałów.