"Edukacja przyszłości"

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na otwarte wydarzenie pn.: „Edukacja przyszłości”. Celem spotkania będzie określenie potrzeb, wyzwań i propozycji związanych z przyszłością edukacji w kontekście tworzenia wizji rozwoju Lublina. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jaka wiedza, jakie umiejętności, kompetencje będą kluczowe w trakcie następnych 10 lat. Co możemy zrobić razem na rzecz rozwoju edukacji, tworzenia satysfakcjonującej oferty edukacyjnej na poziomie miasta? Wydarzenie zostanie przeprowadzone metodą otwartej przestrzeni. Dzięki temu, w spotkaniu jednocześnie będzie mogła aktywnie uczestniczyć i dyskutować duża grupa osób. Uczestniczki i uczestnicy sami zdecydują o jakich obszarach z zakresu szeroko rozumianej edukacji formalnej, czy pozaformalnej, będą rozmawiać.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji, w tym: osoby uczące się z każdego poziomu edukacji, rodziców, osoby studiujące, uczestniczące w zajęciach Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku, przedstawicieli i przedstawicielki samorządów szkolnych, studenckich, kadrę  przedszkoli, szkół i uczelni wyższych, osoby zajmujące się edukacją w organizacjach pozarządowych, grupach formalnych, nieformalnych, oraz prowadzących działalność powiązaną z edukacją. Informacje pozyskane podczas wydarzenia będą stanowiły materiał do dalszych prac analityków nad przygotowaniem projektu Strategia Lublin 2030.

Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 16:30 – 20:15 w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 22. Będzie tłumaczone na Polski Język Migowy. Wydarzenie ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych.
Zapewniamy kącik dla dzieci.
Zachęcam do uczestnictwa

Dane o projekcie, w ramach którego realizowane jest działanie, są zawarte na stronie 2030.lublin.eu, zaproszenia na bieżące wydarzenia - w mediach społecznościowych na facebook: Lublin2030.

W załączeniu znajduje się  program spotkania.

 

Załączniki: