2 marca 2020

Wizyta delegacji ukraińskich uczelni partnerskich

wizyta delegacji ukraińskich uczelni partnerskich wizyta delegacji ukraińskich uczelni partnerskich

W dniach 27-29 lutego 2020 r. Politechnikę Lubelską odwiedziła 10-osobowa delegacja wykładowców Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury (KNUBiA) na czele z Panią Prorektor prof. Burdeiną Nataliią wraz z trzema drużynami piłkarskimi z uczelni partnerskich (Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Politechnika Kijowska, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny), które wzięły udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej.

W dniu 28 lutego 2020 roku o 9.00 w Sali Senatu odbyło się spotkanie delegacji z prorektorem ds. studenckich prof. Pawłem Droździelem oraz kanclerzem inż. Wiesławem Sikorą. Ze strony Politechniki Lubelskiej udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele: Wydziału Budownictwa i Architektury, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Wydziału Mechanicznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Kwestury, Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego oraz Biura Kształcenia Międzynarodowego.
Następnie przedstawiciele wydziałów i jednostek uczelnianych oprowadzili członków delegacji KNUBiA po obiektach uczelnianych, gdzie odbyły się rozmowy wg zakresu zainteresowań naszych gości, w tym m.in. realizacji programu podwójnego dyplomu magisterskiego oraz Lubelskiego Technicznego Erasmusa dla studentów z Kijowa, współpracy naukowej, wspólnych publikacji naukowych, staży naukowych. Obie strony potwierdziły wolę kontynuacji wymiany zespołów artystycznych oraz sportowych.