Szkolenie z języka hiszpańskiego oraz języka niemieckiego na poziomie C1

Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rekrutację na szkolenie z języka hiszpańskiego oraz niemieckiego na poziomie C1.

Szkolenie adresowane jest do 4 osób (2 osoby – język hiszpański oraz 2 osoby – język niemiecki) - pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu).

Każde ze szkoleń przeprowadzone będzie w wymiarze 60 godzin lekcyjnych. Szkolenia językowe mają na celu doskonalenie kompetencji zarządczych pracowników administracyjnych, szczególnie tych, którzy w swojej pracy posługują się językiem hiszpańskim oraz językiem niemieckim.  Szkolenia przeznaczone dla osób, które zajmują się wymianą międzynarodową, inicjowaniem i promocją, a także realizacją projektów wydolnościowych oraz służą pomocą studentom i pracownikom. Dodatkowo koordynujących proces rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w języku obcym oraz współpracujących z organizacjami takimi jak Erasmus Student Network. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikat na poziomie C1.

Pracownicy kadry administracyjnej, zainteresowani szkoleniami językowymi  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z036/17w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: kwestionariusz-formularz danych osobowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu ), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).

 

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, Centrum Promocji  i Informacji Politechniki Lubelskiej (Rdzewiak, p.213), w terminie  do dnia  16 marca 2020 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia "Rekrutacja na szkolenie z języka hiszpańskiego/ języka niemieckiego”.