10 marca 2020

Stypendia prezydenta Lublina trafiły do naszych studentów i doktorantów

Fot. K. Krzysiak, SAF PL Fot. K. Krzysiak, SAF PL

Dnia 9 marca 2020 r. w Trybunale Koronnym odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.

 

Stypendia naukowe na rok akademicki 2019/2020 otrzymało 89 osób, w tym 62 studentów oraz 27 doktorantów. Ich działalność służy rozwojowi nauki oraz Lublina.

Wśród stypendystów są przedstawiciele Politechniki Lubelskiej.

 

Studenci:

Błażej Czajka
Aneta Czapka
Kinga Frąk
Agata Jajuga
Katarzyna Korulczyk
Marta Kruk
Anna Lewandowska
Bartosz Pięta

Doktoranci:

Sebastian Białasz
Róża Dzierżak
Damian Harasim
Paweł Karpiński
Robert Karpiński
Kamil Pasierbiewicz
Karolina Siedliska
Joanna Styczeń
Paweł Suchorab

Łączna kwota przyznanego stypendium na rok akademicki 2019/2020 dla studenta wynosi 8940 zł, dla doktoranta 11 175 zł.

 

Fot. K. Krzysiak, SAF PL