Oświadczenie o opiece nad dzieckiem (koronawirus)

Rodzice i opiekunowie dziecka w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, w razie nieprzewidzianego zamknięcia danej placówki z powodu koronawirusa COVID-19, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).

W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego niezbędne jest złożenie oświadczenia do Działu Spraw Osobowych.

Oświadczenie do pobrania znajduje się w załączniku.

 

Załączniki: