Zasady funkcjonowania Uczelni

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci,

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma dotyczącego funkcjonowania Uczelni w najbliższym czasie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W załączeniu znajduje się również Zarządzenie Nr-19/2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Politechniki Lubelskiej.