23 marca 2020

Funkcjonowanie uczelni w stanie epidemii

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Politechniki Lubelskiej,

rozpoczynamy kolejny tydzień zmagań, już nie z zagrożeniem epidemiologicznym, ale wprost z epidemią. Nasza Uczelnia funkcjonuje zgodnie z zaleceniami władz państwowych, resortowych oraz służb epidemiologicznych. Najważniejsze z nich to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (przedstawione w załączeniu).

Biorąc pod uwagę stan epidemii, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił kontynuować ograniczenie działalności uczelni nadzorowanych przez MNiSW, na terenie całego kraju. Zgodnie z informacją przedstawioną na stronach ministerstwa, w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. pracownicy (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania. Takie zasady pracy Politechniki Lubelskiej na kolejne dni przedstawiam również jako rektor. Patrząc realistycznie, nie jest to ostatni komunikat o zawieszeniu normalnego funkcjonowania Uczelni.

Wyrażam przekonanie, że w naszej społeczności działania określone zarówno w urzędowych komunikatach, jak też zgodne ze zdrowym rozsądkiem i poczuciem odpowiedzialności, są prawidłowo realizowane. Rozwija się kształcenie w formule zdalnej, funkcjonuje administracja i służby techniczne, procedowana jest dokumentacja projektów badawczych i inwestycyjnych, pomimo ograniczeń prowadzone są badania naukowe. Przedstawione zostały plany pracy zdalnej i aktywności w formie dyżurów, które w większości oceniam pozytywnie i uznaję za wystarczające.

Oczywiste jest, że zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego, oprócz tak powszechnie podnoszonych kwestii jak mycie rąk i powstrzymanie się od bezpośrednich zebrań i narad, wymaga zachowań pozwalających na uniknięcie bezpośrednich kontaktów między pracownikami oraz studentami i zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 m. Zdecydowana większość uczelnianych spraw może być załatwiana zdalnie, a jeśli konieczna jest praca z dokumentami papierowymi, to ich obieg zapewnia uczelniany system pocztowy, kontakty osobiste nie są niezbędne. Uzyskanie akceptacji i podpisów rektora, prorektorów, pracowników kwestury, kanclerza, dziekanów, kierowników katedr na dokumentach nie wymaga osobistych peregrynacji po kampusie, należy tylko pamiętać, że procedury będą trwały teraz nieco wolniej. Należy to uwzględnić w oczekiwaniach, co do terminowości załatwiania spraw. 

Zachowują aktualność zalecenia przedstawione w komunikacie rektora z dnia 16.03.2020 r. i 17.03.2020 r. w zakresie trybu pracy nauczycieli akademickich i procesu zdalnego kształcenia. 

Tak, jak wspominałem uprzednio, zakażona koronawirusem studentka Politechniki opuściła szpital jako osoba zdrowa. Osoby mające z nią kontakt odbywają kwarantannę, a poddana testowi jej najbliższa koleżanka uzyskała ujemny wynik testu.

Służby zaopatrzenia Uczelni zakupiły kolejną porcję  płynu dezynfekcyjnego oraz kilkadziesiąt pojemników, które zostały umieszczane w toaletach (jako wiszące) oraz na korytarzachi w innych wytypowanych  pomieszczeniach. Udało się też zakupić dodatkową liczbę masek i rękawiczek, które są przydzielane pracownikom na stanowiskach najbardziej narażonych na kontakty z innymi osobami i groźbę zakażenia. Używanie rękawiczek ochronnych traktowane jest jako naturalny element prewencji.

Upoważniam Państwa do identyfikacji miejsc i stanowisk pracy, które uznacie za szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusa. Mogą je Państwo zgłaszać do Działu Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów (p. mgr inż. Eliza Naklicka). W miarę możliwości podnoszone będzie na nich bezpieczeństwo epidemiologiczne, poprzez stosowanie przezroczystych przegród i taśm sygnalizujących zachowanie odległości.  Zabiegamy o zakup dodatkowych środków ochrony – przyłbice, maski, kombinezony, co nie jest obecnie zadaniem łatwym. Gdyby byli Państwo w stanie nabyć je we własnym zakresie i wykorzystywali je w pracy, Uczelnia zapewni refundację kosztów tego sprzętu.

Przygotowanie Domu Studenta Nr 1 do celów epidemiologicznych wojewody lubelskiego praktycznie zostało zakończone. Jest oczywiste, że opłaty za pokoje w domach studenckich, dla osób które obecnie z nich nie korzystają, zostaną znacząco obniżone, aczkolwiek pamiętać należy o ponoszonych przez Uczelnię kosztach stałych.

Bardzo dziękuję osobom, które w tej trudnej i niebezpiecznej sytuacji niezawodnie wspomagają działania władz Politechniki, w szczególności prodziekanom do spraw studenckich, kierownikom działów, kierowniczkom DS-ów, kanclerzowi PL i podległym mu służbom, pracownikom Kwestury, pracownikom Biura Kształcenia Międzynarodowego, pracownikom Biura Rektora, pracownikom obsługi – no po prostu wszystkim, lista jest długa.  Czasem Wasza aktywność jest tak duża, że staram się, ze względów bezpieczeństwa, ją ograniczać.

Tak, jak w każdej społeczności, znajdują się osoby, które mają trudności z odnalezieniem się w tych trudnych i nietypowych czasach. Muszę i o tym wspomnieć.

Studentka, której rzeczy (z najwyższą troską i starannością) usunięto z pokoju w DS1 i złożono w depozycie, napisała płomienną skargę do lokalnych mediów. Nie ma Pani za grosz współczucia i zrozumienia dla osób, które będą musiały (nie z własnej woli przecież) odbywać u nas kwarantannę.

 

Życzę Państwu odporności i zdrowia.

Prof. Piotr Kacejko