23 marca 2020

Nagroda Steinhausa dla prof. Adama Bobrowskiego

Profesor Adam Bobrowski, kierownik Katedry Matematyki, został laureatem Nagrody Głównej im. Hugona Steinhausa za rok 2019. Jest to jedna z trzech nagród głównych Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyznawanych w dziedzinach: matematyki czystej, matematyki stosowanej i dydaktyki matematyki.

 

Nagroda im. Steinhausa wręczana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki i obok nagród im. Banacha i im. Dicksteina, stanowi największe wyróżnienie, jakie może spotkać polskiego matematyka.

– Jest to dla mnie nobilitacja szczególna ze względu na to, że postać H. Steinhausa towarzyszy mi od czasów młodości, gdy przeczytałem jego książeczkę o rachunku prawdopodobieństwa i statystyce „Orzeł czy reszka” – mówi prof. Adam Bobrowski.

Prof. Adam Bobrowski jest specjalistą z teorii półgrup operatorów oraz procesów stochastycznych i ich zastosowań w modelach biologicznych. Jest autorem 5 monografii i 66 artykułów naukowych. Jego badania związane z zastosowaniami matematyki można podzielić na trzy grupy: genetyka populacyjna, ekspresja genów i dyfuzja wewnątrzkomórkowa, a ostatnio również zagadnienia z agrofizyki. Wszystkie zastosowania dotyczą perspektywicznych problemów naukowych i są często dość zaskakujące. Na przykład z wyników dotyczących dryftu genetycznego i mutacji korzysta się przy badaniu wędrówki ludów i naszej prehistorii. Badanie ścieżek sygnałowych i ekspresji genów, to fundamentalne zagadnienie współczesnej biologii i medycyny, kluczowe do zrozumienia patogenezy wielu chorób. Zupełnie nowatorskie są badania dyfuzji w cienkich warstwach, w których Profesor z powodzeniem wykorzystuje twierdzenia o zdegenerowanych przejściach granicznych.