8 kwietnia 2020

50 lat minęło… Jubileusz Formacji Tańca Towarzyskiego GAMZA

Mija 50 lat, odkąd swą działalność rozpoczęła najstarsza grupa artystyczna Politechniki Lubelskiej, skupiająca miłośników tańca towarzyskiego. Bilans półwiecza to ponad 10 tysięcy tancerzy i… 66 par małżeńskich.

 

Zespół powstał 1 kwietnia 1970 roku z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Po koncercie premierowym tancerze uczcili swój pierwszy sukces węgierskim winem GAMZA. Uczestnicy spotkania w sposób żartobliwy zaproponowali, że właśnie GAMZA stanie się oficjalną nazwą powstałego zespołu. Spotkało się to z ogólną aprobatą.

Pierwszym kierownikiem artystycznym i choreografem została Zenobia Stepowicz wychowanka prof. Mariana Wieczystego. Od 1990 roku prowadzeniem zajęć w Zespole zajęli się Arkadiusz Lis oraz Piotr Mochol, wcześniejsi jego członkowie. 1 marca 1991 roku całkowite kierownictwo objął Piotr Mochol – absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej oraz tancerz GAMZY.

W 1997 roku Zespół przekształcił się w studencką Formację Tańca Towarzyskiego w obecnej nazwie.

Formacja uświetnia swoimi występami inauguracje roku akademickiego, imprezy kulturalne sportowe oraz koncertuje w innych miastach naszego kraju oraz poza jego granicami.

W repertuarze Zespołu znajdują się wszystkie tańce standardowe i latynoamerykańskie, a układy choreograficzne tworzą atmosferę musicalu i rewii.

Dumą Formacji jest coroczny, organizowany od 1992 roku Koncert Noworoczno-Karnawałowy. Całkowity dochód z tego widowiska przeznaczony jest na potrzeby dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26, nad którą GAMZA sprawuje taneczny patronat.

– GAMZA w swoich szeregach gromadzi ludzi wielu pokoleń. Jest to zespół studencki, jednak w rzeczywistości wiele osób, pomimo ukończenia studiów, wciąż tańczy w Zespole. I nie ma znaczenia, czy ktoś na początku potrafił tańczyć, czy był amatorem – mówi Piotr Mochol, kierownik artystyczny GAMZY.

Jubileusz GAMZY to jednocześnie święto jej kierownika. Piotr Mochol obchodzi bowiem 30 lat swojej pracy artystycznej z Formacją.

Formacji oraz jej Kierownikowi serdecznie gratulujemy!