20 kwietnia 2020

Zmarła śp. Maria Grażyna Herda

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 18 kwietnia 2020 r. w wieku 61 lat odeszła

śp. Maria Grażyna Herda

nasza Koleżanka, długoletni pracownik Politechniki Lubelskiej.

Znamy ją jako sympatyczną Grażynkę z Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników, która od wielu lat wspierała nas, służyła dobrą radą i pomocą.

Zapamiętamy Ją jako zawsze pełną zaangażowania, uśmiechniętą, ciepłą i życzliwą osobę.

Cześć Jej Pamięci!

Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze kondolencje. 

Rektor oraz pracownicy Politechniki Lubelskiej

 

Pogrzeb odbędzie się w środę 22 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

Przypominamy, że na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy.