13 maja 2020

Święto Politechniki Lubelskiej

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Politechniki Lubelskiej,

 

maj 1953 roku. Rozpoczyna działalność Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Lublinie.  Uczelnia nie ma żadnej bazy materialnej i ani jednego metra kwadratowego własnych pomieszczeń. Jest natomiast 107 studentów i kilku wykładowców. W 1965 r. Wieczorowa Szkoła Inżynierska przekształca się w Wyższą Szkołę Inżynierską. A 12 lat później w Politechnikę Lubelską.

 

Wszyscy znamy te daty. Przypominamy je przy okazji kolejnych rocznic, a 13 maja uznaliśmy za Święto Politechniki Lubelskiej. Stało się dobrą tradycją, że w tym dniu spotykaliśmy się, by wraz z całym lubelskim środowiskiem akademickim oraz dostojnymi gośćmi świętować kolejne rocznice powstania naszej Uczelni. Często w takich chwilach miałem wątpliwości, czy do naszej historii nie podchodzimy czasem zbyt pompatycznie i nie poświęcamy zbyt wiele czasu na akademie i wspomnienia, kosztem sprawnej działalności bieżącej. Z drugiej jednak strony zdaję sobie sprawę, że w ten właśnie sposób, identyfikując naszą obecność na tak popularnej dzisiaj osi czasu, budujemy tradycję Politechniki, a z punktu widzenia naszych studentów i pracowników o krótszym stażu, współtworzymy jej tożsamość. Dlatego też z wielką radością witałem Państwa na kolejnych naszych uroczystościach
z głębokim przekonaniem, że są one potrzebne i mobilizująca.

Tym razem jednak nie dane nam jest doświadczyć osobistego spotkania. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmieniła rzeczywistość i to w sposób, którego trudno nie odczuć. Jej skutki dotykają także naszą Uczelnię, która musiała ograniczyć swoje codzienne funkcjonowanie. Bardzo boleśnie przekonaliśmy się, że nic nie jest dane raz na zawsze, że o rozwój Politechniki musimy dbać wszyscy razem, zjednoczeni przeciwko licznym i poważnym zagrożeniom. O czym zatem myślą władze Politechniki Lubelskiej w rzeczywistości wypełnionej lękiem i niepewnością? Myślimy najpierw o ludziach – pracownikach i studentach, w jakich warunkach pracują, czy są bezpieczni? Myślimy nieustająco o rozwoju i utrzymaniu Uczelni, chcąc, aby przetrwała stan pandemii w stanie niepogorszonym.

Gdyby nie koronawirus otwieralibyśmy dzisiaj naszą najnowszą inwestycję – Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej, czyli w skrócie Cen-Tech. Budynek wraz z nowoczesnym wyposażeniem stwarza nowe perspektywy dla pracowników i studentów Uczelni. Obecna sytuacja udowodniła jak duże znaczenie mają we współczesnym świecie szeroko rozumiane multimedia. Także i w tym obszarze niezbędni są odpowiednio przegotowani specjaliści, stąd pomysł na otwarcie kierunku inżynieria multimediów wraz ze studiem telewizyjnym znajdującym się właśnie w gmachu Cen-Tech.

Siła naszej Uczelni wynika przede wszystkim z potencjału jej pracowników. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy habilitację uzyskało 19 osób, zaś stopień doktora 22 pracowników. W tym wyjątkowym dla nas dniu postanowiłem powołać na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych osoby, które dzięki swojemu zaangażowaniu, poświęceniu i ciężkiej pracy osiągają od lat sukcesy, przyczyniające się do rozwoju Politechniki Lubelskiej. Serdecznie dziękuję i gratuluję: dr Ewie Łazuce, dr inż. Annie Warmińskiej, dr. inż. arch. Bartłomiejowi Kwiatkowskiemu, dr. inż. Markowi Miłoszowi oraz dr inż. Markowi Wancerzowi.

Bogate tradycje mają również funkcjonujące na Uczelni organizacje studenckie. W kwietniu minęło 50 lat, odkąd swą działalność rozpoczęła najstarsza grupa artystyczna Politechniki Lubelskiej, skupiająca miłośników tańca towarzyskiego – Formacja Tańca Towarzyskiego GAMZA.

W tym szczególnym dniu – dniu naszego Święta – dziękuję serdecznie całej społeczności akademickiej za codzienny trud, za zwyczajny, bieżący dzień. To nasze wspólne wyzwanie, będące jednocześnie źródłem radości i satysfakcji.

Niech tegoroczne Święto, obudzi w nas siłę, bezinteresowność i zapał, które 67 lat temu wnieśli w te mury pionierzy Politechniki Lubelskiej.

 

Rektor

Prof. Piotr Kacejko