5 czerwca 2020

Dziekani wydziałów PL na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że rektor-elekt Politechniki Lubelskiej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater w dniu 5 czerwca 2020 r. zaakceptował, dokonany przez rady wydziałów PL na posiedzeniach w dniu 4 czerwca 2020 r., wybór kandydatów na dziekanów wydziałów PL na kadencję 2020-2024:

  • dr. hab. inż. Huberta Dębskiego – na dziekana-elekta Wydziału Mechanicznego,
  • dr. hab. inż. Pawła Węgierka – na dziekana-elekta Wydziału Elektrotechniki
    i Informatyki,
  • prof. dr. hab. inż. Bogusława Szmygina – na dziekana-elekta Wydziału Budownictwa
    i Architektury,
  • dr hab. inż. Beatę Kowalską – na dziekana-elekta Wydziału Inżynierii Środowiska,
  • dr. hab. inż. Artura Paździora – na dziekana-elekta Wydziału Zarządzania,
  • dr hab. inż. Dorotę Wójcicką-Migasiuk – na dziekana-elekta Wydziału Podstaw Techniki