Prof. dr hab. Keshra Sangwal laureatem Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego

1 czerwca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie, na którym Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego wybrała zwycięzców czwartej edycji Konkursu.

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Keshra Sangwal, emerytowany pracownik Katedry Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej, za całokształt dorobku naukowego.

Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Kamil Szlachetko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. "Badanie nanomateriałów plazmonicznych Bi2O3-Ag metodą spektroskopii Ramana".

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została dr Marta Sobańska z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę doktorską pt. "Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu".

Wręczenie Nagrody nastąpi na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!