19 czerwca 2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie kandydatur prodziekanów wydziałów Politechniki Lubelskiej

KOMUNIKAT Nr 31

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Rektor-elekt Politechniki Lubelskiej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, zaakceptował kandydatury prodziekanów wydziałów Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024:

 

na Wydziale Mechanicznym

 1. dr. hab. inż. Sylwestra Samborskiego na prodziekana-elekta ds. kształcenia
  i współpracy międzynarodowej,
 2. dr. hab. inż. Jarosława Bartnickiego na prodziekana-elekta ds. rozwoju
  i promocji,
 3. dr. inż. Tomasza Jachowicza na prodziekana-elekta ds. studenckich;

na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

 1. dr. hab. inż. Michała Majki na prodziekana-elekta ds. rozwoju,
 2. dr. hab. inż. Pawła Komady na prodziekana-elekta ds. studenckich dla kierunków: elektrotechnika, inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice, inżynieria multimediów, inżynieria biomedyczna oraz mechatronika,
 3. dr Edyty Łukasik na prodziekana-elekta ds. studenckich dla kierunku informatyka;

na Wydziale Budownictwa i Architektury

 1. dr. inż. arch. Bartłomieja Kwiatkowskiego na prodziekana-elekta ds. studenckich na kierunku architektura,
 2. dr. inż. Marka Grabiasa na prodziekana-elekta ds. studenckich na kierunku budownictwo,
 3. dr inż. Anny Życzyńskiej na prodziekana-elekta ds. kształcenia;

na Wydziale Inżynierii Środowiska

 1. dr inż. Anety Czechowskiej-Kosackiej  na prodziekana-elekta ds. rozwoju,
 2. dr. inż. Andrzeja Raczkowskiego na prodziekana-elekta ds. studenckich;

na Wydziale Zarządzania

 1. dr. inż. Jakuba Bisa na prodziekana-elekta ds. ogólnych i rozwoju,
 2. dr Magdalenę Maciaszczyk na prodziekana-elekta ds. studenckich.

na Wydziale Podstaw Techniki

 1. dr Ewy Łazuki na prodziekana-elekta ds. studenckich dla kierunku matematyka,
 2. dr. inż. Michała Charlaka na prodziekana-elekta ds. studenckich dla kierunków: edukacja techniczno-informatyczna oraz inżynieria bezpieczeństwa;

 

dr hab. inż. Paweł Węgierek

przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

 

Lublin, dnia 19 czerwca 2020 r.