Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych na kadencję 2020-2024

KOMUNIKAT Nr 32

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Rektor-elekt Politechniki Lubelskiej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, zaakceptował kandydatury na funkcje przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych na kadencję 2020-2024:

 


· dr. hab. inż. Piotra Budzyńskiego na przewodniczącego-elekta Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna,

· prof. hab. inż. Piotra Kisały na przewodniczącego-elekta Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika,

· dr. hab. inż. Jerzego Montusiewicza na przewodniczącego-elekta Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja,

· prof. dr hab. inż. Bogusława Szmygina na przewodniczącego-elekta Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka,

· prof. dr. hab. inż. Wojciecha Franusa na przewodniczącego-elekta Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport,

· prof. dr hab. Małgorzaty Pawłowskiej na przewodniczącą-elekt Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

 

Jednocześnie Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wobec niedokonania wyboru kandydata na funkcję przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej  Nauki o Zarządzaniu i Jakości na kadencję 2020-2024 podczas posiedzenia Rady
w dniu 17 czerwca 2020 r., zwołano posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej  Nauki o Zarządzaniu i Jakości, celem wyboru kandydata na przewodniczącego na dzień
25 czerwca 2020 r. o godz. 11:00.

 

 

 

Lublin, dnia 22 czerwca 2020 r.