Zarządzenie Nr R-52/2020 w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr R-52/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2020 r., kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym nie mają obowiązku wykonywania badań lekarskich na żaden z kierunków prowadzonych w Politechnice Lubelskiej.

 

 

Załączniki: