8 lipca 2020

Nagroda za pracę magisterską

Od lewej: Iwona Ciupak, prof. Elena Mieszajkina Od lewej: Iwona Ciupak, prof. Elena Mieszajkina

Pani Iwona Ciupak, obecnie już absolwentka zarządzania Politechniki Lubelskiej, zajęła III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Jej praca dotyczyła barier i determinantów przedsiębiorczości kobiet w Lublinie. Organizatorem konkursu była Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

 

– Badania wśród kobiet pokazały, że barierami w podjęciu przez nie własnej działalności gospodarczej są biurokracja, utrudnienia w urzędach oraz innych instytucjach oraz trudność
w pogodzeniu pracy z domowymi obowiązkami. Natomiast czynnikami wspierającymi przedsiębiorczość kobiet są: rozwój osobisty, chęć sprawdzenia swoich sił w biznesie, niezależność, a także wysokie zarobki. Co ciekawe, okazało się, iż przedsiębiorczość kobiet wraz z wiekiem maleje. Kobiety zamierzające otworzyć własny biznes, to kobiety młode w wieku 18-25 lat oraz 26-35 lat – podsumowuje Iwona Ciupak.

Promotorem pracy była prof. Elena Mieszajkina. – Temat jest aktualny, dotyczy bowiem zagadnień związanych z przedsiębiorczością kobiet. Przedsiębiorczość dla wielu kobiet stała się sposobem na zburzenie tzw. „szklanego sufitu”, większą satysfakcję z pracy i swobodę działania, możliwość ustalania własnych celów i zasad, często także jedyną szansą na zatrudnienie, w szczególności po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, i przezwyciężenie problemów finansowych – mówi prof. Mieszajkina.