17 lipca 2020

Jesteśmy polskim liderem innowacyjności! Awans uczelni w rankingu „Perspektyw”

Politechnika Lubelska ponownie została zaliczona przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” do czołowych uczelni wyróżniających się innowacyjnością. W opublikowanym właśnie 21. rankingu szkół wyższych zajmuje 1. pozycję, uzyskując stuprocentowy wskaźnik rankingowy.

 

– Po raz kolejny utrzymaliśmy I miejsce w kategorii patenty i prawa ochronne. Natomiast pod względem innowacyjności przeskoczyliśmy oczko wyżej – z II miejsca na I. Jednym z najważniejszych zadań uczelni, poza edukacją i działalnością badawczą, jest skuteczny transfer najlepszych rozwiązań na rynek. Staramy się tworzyć naukowcom odpowiednie zaplecze sprzętowe, organizacyjne i finansowe, by chcieli korzystać z ochrony patentowej. Cieszę się, że są coraz skuteczniejsi. W roku akademickim 2019/2020 mamy 114 zgłoszeń patentowych, a uzyskaliśmy 56 patentów i praw ochronnych – mówi prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.

Wśród uczelni akademickich Politechnika Lubelska zajęła 31 pozycję. To o 2 miejsce wyżej w porównaniu z wynikami ubiegłorocznej edycji. Również w kategorii uczelni technicznych lubelska uczelnia zanotowała wzrost – z miejsca 9 na 8.

Ranking „Perspektyw” prezentuje najlepsze uczelnie w Polsce. Zestawienie uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

– Nasz ranking kierujemy do maturzystów, którym pomaga w wyborze najlepszego kierunku i uczelni. Jest on także potrzebny polskiemu środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju „lustrem”. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.