Program Stażowy „Klimat dla Przyszłości”

Drodzy Studenci!

W odpowiedzi na wyzwanie związane ze zmianą klimatu Ministerstwo Klimatu, we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska- Państwowym Instytutem Badawczym, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego organizuje pierwszą edycję Programy Stażowego „Klimat dla Przyszłości”.

Głównym celem Programu jest przygotowanie studentów i absolwentów najlepszych polskich uczelni technicznych i rolniczych do pracy w sektorze publicznym w obszarze klimatu, poprzez przekazanie stażystom podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz praktyczne zaangażowanie stażystów w projekty realizowane w Ministerstwie Klimatu i instytucjach podległych Ministrowi Klimatu.

Program Stażowy „Klimat dla Przyszłości” przeznaczony jest dla studentów z dwóch ostatnich   semestrów studiów II-go stopnia oraz absolwentów wyższych uczelni technicznych i rolniczych, zainteresowanych problematyką zmiany klimatu. Staż trwa 12 miesięcy i jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozpoczęcie pierwszej edycji Programu planowane jest w listopadzie br.