III REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”

 

III REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE W RAMACH  PROJEKTU
 
PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”

Biuro Projektu pn. „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”, zaprasza studentów II stopnia kształcenia naboru 2019/2020 studiów stacjonarnych, Wydziałów: Mechanicznego oraz Elektrotechniki i Informatyki  Politechniki Lubelskiej  do udziału w 360 godzinnych stażach krajowych.

Obecnie prowadzony jest nabór uzupełniający na staże dla następującej grupy studentów II stopnia kształcenia naboru 2019/2020 studiów stacjonarnych: 

  • Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej:
  1. Kierunek  Mechanika i Budowa Maszyn
  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki  Politechniki Lubelskiej:
  1. Kierunek Elektrotechnika
  2. Kierunek Mechatronika
  3. Kierunek Inżynieria Biomedyczna

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PROWADZONA BĘDZIE  OD DNIA 29.07.2020 ROKU DO DNIA 17.08.2020 ROKU.

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o przyjęcie na staż – Załącznik na 6 (do pobrania ze strony projektu)

2.      Kwestionariusz – formularz danych osobowych -  Załącznik nr 1 (do pobrania ze strony projektu)

3.      List motywacyjny

4.      Curriculum vitae

5.      Średnia ocen za ostatni semestr- do pobrania  z właściwego dziekanatu wydziału

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY PRZESŁAĆ WYŁACZNIE  ZA POMOCĄ TRADYCYJNEJ POCZY NA ADRES:

Politechnika Lubelska
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 38 D
Anna Michalska - Koordynator Merytoryczny

z dopiskiem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STAŻE W RAMACH  PROJEKTU „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”- nabór 2019/2020 – III REKRUTACJA UZUPEŁNIJĄCA

 

 Więcej informacji na stronie projektu: http://pl2022.pollub.pl

Zapraszamy!!!