Rusza nowy kierunek studiów – inżynieria i analiza danych

Inżynieria i analiza danych to nowy kierunek studiów, który już od najbliższego roku akademickiego wprowadza do oferty dydaktycznej Politechnika Lubelska. Uczelnia właśnie otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Kierunek powstał w wyniku szeroko prowadzonych konsultacji ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. – W związku z cyfryzacją oraz informatyzacją produkcji, handlu i usług na rynku pracy w Polsce, a zwłaszcza na Lubelszczyźnie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu analizy i syntezy danych. Wykształceni na tym kierunku inżynierowie będą posługiwać się na tyle sprawnie narzędziami programistycznymi i administracyjnymi w zakresie sieci i baz danych, że będą w stanie wytwarzać nowe technologie informatyczne – mówi dr Ewa Łazuka, prodziekan ds. studenckich Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.

Studia I stopnia na kierunku inżynieria i analiza danych potrwają 3,5 roku. Rekrutacja już ruszyła. Przygotowano 60 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 30 na studiach niestacjonarnych.

Studenci podczas kształcenia zdobędą wiedzę oraz umiejętności z zakresu składowania, przetwarzania i analizy danych, aktualnych metod i narzędzi informatycznych, w tym języków programowania, systemów i sieci komputerowych, a także metod i narzędzi analizy danych i komputerowych metod wspomagania pracy inżyniera w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Absolwenci nowego kierunku znajdą pracę w firmach zajmujących się analizą danych, przedsiębiorstwach z branży IT oraz o nieinformatycznym profilu działalności, które wykorzystują metody analizy danych oraz technologie informatyczne.