18 sierpnia 2020

Wyniki rekrutacji 2020/2021

Wyniki postępowania rekrutacyjnego dostępne są na kontach kandydatów w systemie ERK oraz na stronach wydziałów. 

W sprawach związanych z rekrutacją należy kontaktować się bezpośrednio z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi.

Dane kontaktowe do wydziałowych komisji rektrutacyjnych znajdują się pod adresem internetowym.