19 sierpnia 2020

Rektor PL członkiem specjalistycznego zespołu

Fot. K. Krzysiak Fot. K. Krzysiak

Minister Rozwoju Pani Jadwiga Emilewicz powołała rektora Politechniki Lubelskiej prof. Piotra Kacejko na członka Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków. 

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organów administracji rządowej, samorządu gospodarczego i zawodowego oraz związków zawodowych, organizacji pracodawców i innych organizacji pozarządowych, uczelni, a także instytucji i instytutów naukowych lub badawczych.

Do zadań Zespołu należy:

1) przedstawianie Ministrowi inicjatyw mających na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków;

2) rekomendowanie Ministrowi rozwiązań dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju;

3) proponowanie, w sposób optymalny ekonomicznie, społecznie i środowiskowo, kierunków rozwoju w obszarze efektywności energetycznej budynków z uwzględnieniem ograniczania i przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego;

4) analiza i rekomendowanie zmian prawa w zakresie charakterystyki energetycznej budynków,

5) dokonywanie analiz i ocen kierunków rozwoju raportów w obszarze efektywności energetycznej budynków oraz przykładów dobrych praktyk;

6) promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw działających w obszarze efektywności energetycznej budynków z uczelniami oraz instytucjami i instytutami naukowymi lub badawczymi.