CELISE- HORYZONT 2020

Grupa Badawcza pod kierownictwem profesora Wojciecha Franusa: http://msagroup.pollub.pl/ jest Partnerem Konsorcjum Projektowego 101007733 — CELISE, które uzyskało finasowanie dla projektu pt. "Sustainable production of Cellulose-based products and additives to be used in SMEs and rural areas" Projekt będzie realizowany w ramach programu HORYZONT 2020 MSCA-RISE-2020 — Maria Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

 

Skład Konsorcjum:

 1. Universidad de Cantabria – Koordynator Projektu
 2. Universidad Politecnica de Madrid
 3. Latvijas Valsts Koksnes Kimijas Instituts
 4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 5. Politechnika Lubelska
 6. Bangor University
 7. The University of Warwick
 8. TWI Limited
 9. NIBIO - Norsk Institutt for Biookonomi
 10. Aristotelio Panepistimio Thessalonikis
 11. INOCURE Sro
 12. Carbon Compost Company
 13. ECORESOURCES Ike
 14. Universidad Cooperativa de Colombia
 15. Universidad Nacional de Chimborazo
 16. Universidad Nacional del Litoral.

 

Kwota dofinansowania KE: 621 000 EUR

 

Cel projektu CELISE: stworzenie międzynarodowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami badawczo-innowacyjnymi i przemysłem a zespołami naukowymi Ameryki Łacińskiej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie otrzymywania nowych typów materiałów na bazie celulozy.

Projekt wspomaga rozwój wiedzy i doskonałości naukowej, umożliwiając europejskim uniwersytetom i otoczeniu przemysłowemu nawiązanie i utrzymanie kontaktów ze swoimi partnerami biznesowymi, ułatwiając tym samym dostęp do badań środowiskach w skali globalnej, odpowiadających bezpośrednio priorytetom UE i ONZ oraz w ramach celów zrównoważonego rozwoju.

Grupa Badawcza MSA Group z Politechniki Lubelskiej  będzie zajmować się otrzymywaniem innowacyjnych materiałów z celulozy, pozostałości biomasy oraz odpadów przemysłowych (popioły lotne), które znajdą zastosowanie w budownictwie.

Więcej szczegółów: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/rise-2020-results-announced_en