VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów, firmy doradczo-informatycznej PCG Akademia oraz Fundacji Rektorów Polskich, zapraszamy Państwa do udziału w VI Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN.

Tegoroczna konferencja LUMEN planowana jest na 24 i 25 listopada 2020 roku. Przy obecnych ograniczeniach związanych z pandemią oraz niepewnością jej dalszego przebiegu, uznaliśmy, że realizacja tego typu wydarzenia w tym roku odbędzie się w formule online.

Moderatorzy i uczestnicy panelu będą dyskutowali „na żywo” w studiu telewizyjnym, a publiczność będzie miała możliwość oglądania wystąpień w sieci oraz zadawania pytań.

Konferencja LUMEN 2020, jak co roku, skoncentruje się na tematach aktualnie najważniejszych dla kadry zarządzającej uczelniami.

24 listopada odbędzie się:

  • debata na temat strategicznych wyzwań w szkolnictwie wyższym i nauce, którą przeprowadzą przedstawiciele MNiSW, KRASP, FRP i PCG Academia
  • z udziałem zaproszonych rektorów wybranych polskich uczelni akademickich, porozmawiamy o wyzwaniach w rozpoczynającej się kadencji władz 2020-2024
  • podejmiemy temat wpływu pandemii koronawirusa na sposób funkcjonowania szkół wyższych w Polsce i na świecie, koncentrując się na dobrych praktykach i nowych modelach działania
  • wydarzenie zakończymy dyskusją na temat kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej uczelni XXI wieku oraz wydłużonego procesu ewaluacji działalności naukowej.

25 listopada odbędą się:

  • panele dyskusyjne poświęcone rozwiązaniom informatycznym i organizacyjnym, które usprawniają kluczowe procesy realizowane na uczelniach, wspierając m.in. przygotowanie uczelni do parametryzacji naukowej, kształcenie na odległość, elektroniczne egzaminowanie studentów i zdalną obsługa studenta.

 

Zachęcamy Państwa do rejestracji na wydarzenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lumen.edu.pl i zdalnego udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji na stronie internetowej.