11 września 2020

Medal Unii Lubelskiej dla naszego prorektora

Do grona osób odznaczonych Medalem Unii Lubelskiej – honorowym wyróżnieniem Prezydenta Miasta Lublin – dołączył prorektor ds. studenckich prof. Paweł Droździel.

 

Pan Prorektor otrzymał wyróżnienie w uznaniu za cenny wkład w budowanie systemu wsparcia dla osób starszych w Lublinie.

Jednocześnie Pan Prezydent Krzysztof Żuk podziękował prof. Pawłowi Droździelowi za pełną zaangażowania działalność na rzecz aktywizacji i integracji lubelskiego środowiska seniorów.

Medal Unii Lubelskiej został ustanowiony przez Prezydenta Lublina w 1999 roku podczas uroczystych obchodów 430-lecia Unii Lubelskiej. Jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina. Jest to obok Medalu "Zasłużony dla Miasta Lublin" najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta.